Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Močarianska 1
  Partizánska 1, 07192 Michalovce
 • +421 x 056441459

Nedeľa 21. 12. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 21.12.2014)
Ondrej Bartok (I.XM)
Ondrej Bartok (I.XM)
Ondrej Bartok (I.XM)
Ondrej Bartok (I.XM)
Popozajtra (Streda 24.12.2014)
Adam Bělaška (I.AM)
Adam Lassak (III.BM)
PaedDr. Eva Szabová

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 762690

Novinky

 • Úspech na krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike.

  Dňa 4. decembra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach krajské kolo súťaže   „ZENIT v elektronike“. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov v dvoch kategóriách. Naše pracovisko reprezentoval  Adam LASSAK z triedy III.BM.

  Súťaž pozostávala z dvoch častí. Teoretická časť obsahovala otázky z elektroniky, elektrotechniky, automatizácie a výpočtovej techniky. V praktickej časti navrhovali plošný spoj na základe pripravenej schémy. Plošný spoj vyleptali a osadili súčiastkami, pričom sa hodnotila funkčnosť zhotoveného zapojenia ale aj kvalita spájkovania a čistota vyhotovenia.

 • Dňa 20.11.2014 sa žiaci našej školy Frederik Čermák, Marek Pirčák a Kristián Kizák zúčastnili východoslovenského oblastného kola v pretláčaní rukou. V kategórií do 80kg obsadil kvalitné 6. miesto Kristián Kizák.         

         !!!Blahoželáme!!!

 • Volejbal

  V dlhodobej súťaži stredoškolákov vo volejbale, ktorá je organizovaná Košickým samosprávnym krajom žiaci našej školy SOŠT Partizánska, pracovisko na Močarianskej ulici obsadili v regionálnom finále krásne 3. miesto.

  !!!Blahoželáme!!!

 • V mesiaci február sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Zenit v elektronike, ktorú vyhral študent SOŠ technickej Michalovce Adam Lassak, pripravovaný v SPV-BSH Drives and Pumps s.r.o. Na základe tohto víťazstva a následného výberu sa dostal do 11 členného družstva Slovenska, ktoré reprezentovalo Slovensko v súťaži odborných zručností EuroSkills 2014. Súťaž sa uskutočnila 2. – 4. októbra 2014  vo francúzskom meste Lille pod záštitou organizácie WorldSkillsFrance. Súťaže sa zúčastnilo 450 mladých ľudí z 25 krajín v 41 odboroch o titul „BestofEurope“. Spolu s Matejom Hyčkom študentom SPŠE Bratislava vytvoril družstvo, ktoré v odbore Electronics získalo  3. miesto a bronzovú medailu. V súťaží„BEST OF NATION“ /Najlepší za národ / obsadil 1. miesto a získal zlatú medailu.

 • Presne o 7,50 hod symbolicky sa  ukončil školský rok príhovorom riaditeľa školy, ktorý poprial všetkým príjemné prázdniny a najlepších žiakov v prospechu, športe a iných aktivitách odmenil vecnými cenami. Ocenených nebolo málo a to dokazuje zvyšovanie úrovne vo vedomostiach, športe, záujmovej činnosti. Ocenených žiakov zachytávajú aj fotografie v galérii Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014.

 • Každoročne končí školský športovými súťažami a tak aj 25.júna sa naši pochlapili a predviedli skvelé športové výkony v rôznych disciplínach. Víťaznou triedou sa stala IV.BM, ktorej triednym učiteľom je Ing.Staško. Sladká odmena - torta pre víťaza chutila nielen im, ale aj ostatným žiakom školy. Do galérie Športová olympiáda boli pridané fotografie.

 • Výstava „ Milan Rastislav Štefánik - astronóm a diplomat“

  Dňa 27. 5. 2014 sa uskutočnila triedna akcia II. BM SOŠT Močarianska 1 - Milan Rastislav Štefánik - astronóm a diplomat. Výstava bola inštalovaná v Dome Matice slovenskej na Masarykovej ulici. Žiaci prečítali texty na 9 paneloch a diskutovali medzi sebou a triednym učiteľom Ing. Michalom Vargom o veľkom synovi slovenského národa M. R. Štefánikovi. 

  Táto akcia podporila a upevnila ich záujem o dejiny a zvlášť o astronómiu a diplomaciu.

 • Divadelné predstavenie

  17. mája 2014 v Štátnom divadle v Košiciach sa konalo divadelné predstavenie Mariša, od českých autorov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov, ktorého sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov našho pracoviska. Hru režíroval József Czajlík.

  Málokedy sa zúčastňujú žiaci žánru tragédia, väčšinou si vyberáme veselohry alebo činohry. Na naše prekvapenie príbeh  nešťastného dievčaťa Mariše, ktorá sa stala obeťou spoločenskej konvencie  a nedostatku ľudskosti svojich najbližších, žiakov veľmi zaujal a celý čas s napätím sledovali rozuzlenie deja.

 • Pred akademickým týždňom sa v piatok 16. mája 2014 rozlúčili maturanti troch tried IV.BM, IV.CM a II.DM.  Zároveň študenti predstavili svoje tablá. Priebeh rozlúčky sme zachytili fotografiami.

 • Astronómia - Lietadla

  Dňa 10.4.2014 a 16.4.2014 sa uskutočnila prednáška z astronómie na tému Lietadla. Prednášku pripravil Dr. Komarek, pracovník Hvezdárne Michalovce. Prednášky sa zúčastnili žiaci II. a III. ročníka. Prednáška bola pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Močarianska 1
  Partizánska 1, 07192 Michalovce
 • +421 x 056441459

Fotogaléria