Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Močarianska 1
  Partizánska 1, 07192 Michalovce
 • +421 x 0566441459

Pondelok 2. 3. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 2.3.2015)
Ján Matej (I.XM)
Ján Matej (I.XM)
Ján Matej (I.XM)
Pozajtra (Streda 4.3.2015)
Miroslav Kiškaš (III.AM)
Jozef Siksa (II.XM)
Jozef Siksa (II.XM)
Jozef Siksa (II.XM)
Tomáš Siksa (II.XM)
Tomáš Siksa (II.XM)
Tomáš Siksa (II.XM)
Popozajtra (Štvrtok 5.3.2015)
Emil Dančo (I.YM)
Patrik Durkaj (IV.BM)
Peter Palenčík (I.YM)

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 801515

Novinky

 • V dňoch  4.- 6. februára 2015 sa uskutočnilo v Trenčíne celoslovenské kolo súťaže „ZENIT v elektronike“. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov z celého Slovenska, ktorí postúpili z krajských kôl. Naše pracovisko reprezentoval  Adam LASSAK z triedy III.BM, ktorý postúpil ako víťaz krajského kola.

  Súťaž pozostávala z troch častí. Prvou bola teoretická časť, ktorá obsahovala otázky z elektroniky, elektrotechniky, automatizácie a výpočtovej techniky. Druhou časťou bolo programovanie a treťou praktická časť, v ktorej súťažiaci navrhovali plošný spoj na základe pripravenej schémy. Plošný spoj vyleptali a osadili súčiastkami, pričom sa hodnotila funkčnosť spoja ale aj vzhľad a kvalita spájkovania.

 • Prijatie do cechu technikov bolo v tomto roku 19.decembra 2014. Do cechu boli slávnostným sľubom prijatí prváci tried I.AM, I.BM, I.CM a I.DM. Okrem zábavných súťaží (žiaci tretích ročníkov), bol súčasťou uchaľáku aj program  (žiaci štvrtých ročníkov).  Fotografie sú  pridané v albume Vianoce a uchaľák.

 • Úspech na krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike.

  Dňa 4. decembra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach krajské kolo súťaže   „ZENIT v elektronike“. Súťaže sa zúčastnilo 18 žiakov v dvoch kategóriách. Naše pracovisko reprezentoval  Adam LASSAK z triedy III.BM.

  Súťaž pozostávala z dvoch častí. Teoretická časť obsahovala otázky z elektroniky, elektrotechniky, automatizácie a výpočtovej techniky. V praktickej časti navrhovali plošný spoj na základe pripravenej schémy. Plošný spoj vyleptali a osadili súčiastkami, pričom sa hodnotila funkčnosť zhotoveného zapojenia ale aj kvalita spájkovania a čistota vyhotovenia.

 • Krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve.

  Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnilo v Košiciach krajské kolo súťaže „ZENIT v strojárstve“.  Naše pracovisko reprezentovali  žiaci Miroslav ONDO z triedy IV.BM a Róbert HUNDER z triedy III.BM v kategórii B1 (žiaci stredných odborných škôl – strojné profesie).

  Súťaž pozostávala z dvoch častí. Teoretická časť obsahovala otázky z technického kreslenia, strojárskej technológie, strojníctva a technológie. V praktickej časti vyrábali strojové súčiastky. Pri jej výrobe sa hodnotila kvalita technologického postupu, presnosť vyhotovenia súčiastky, kvalita povrchu a dodržiavanie zásad BOZ.

 • 21. novembra 2014 o 13,00 sa tešili s  Odovzdávania stužiek  študenti nadstavbového štúdia triedy  II.DM. Triedna učiteľka Ing.Pavlíková Alena im slávnostne pripla zelené stužky za prítomnosti riaditeľa školy Ing, Kapitana Jaroslava a zástupcu primátora mesta. Slávnosť prebiehala na Mestskom úrade mesta Michalovce a prítomní tejto slávnosti boli aj rodičia a príbuzní našich študentov. Slávnosť pokračovala obedom, na ktorý pozvali študenti svojich pedagógov.

 • Dňa 20.11.2014 sa žiaci našej školy Frederik Čermák, Marek Pirčák a Kristián Kizák zúčastnili východoslovenského oblastného kola v pretláčaní rukou. V kategórií do 80kg obsadil kvalitné 6. miesto Kristián Kizák.         

         !!!Blahoželáme!!!

 • Volejbal

  V dlhodobej súťaži stredoškolákov vo volejbale, ktorá je organizovaná Košickým samosprávnym krajom žiaci našej školy SOŠT Partizánska, pracovisko na Močarianskej ulici obsadili v regionálnom finále krásne 3. miesto.

  !!!Blahoželáme!!!

 • Začiatok školského roka - naša kolegyňa  Mgr. Dagmar Horváthová sa rozhodla zmeniť svoje pracovné pôsobisko. Po 30 ročnej činnosti na našej škole, sme sa ešte s Dagmar stretli na malom pohostení.

  Ďakujeme jej za dlhoročnú odvedenú prácu.

 • 15. 1. 2015

  Do galérie Otvorenie šk.14-15 boli pridané fotografie.

 • V mesiaci február sa uskutočnilo celoslovenské kolo súťaže Zenit v elektronike, ktorú vyhral študent SOŠ technickej Michalovce Adam Lassak, pripravovaný v SPV-BSH Drives and Pumps s.r.o. Na základe tohto víťazstva a následného výberu sa dostal do 11 členného družstva Slovenska, ktoré reprezentovalo Slovensko v súťaži odborných zručností EuroSkills 2014. Súťaž sa uskutočnila 2. – 4. októbra 2014  vo francúzskom meste Lille pod záštitou organizácie WorldSkillsFrance. Súťaže sa zúčastnilo 450 mladých ľudí z 25 krajín v 41 odboroch o titul „BestofEurope“. Spolu s Matejom Hyčkom študentom SPŠE Bratislava vytvoril družstvo, ktoré v odbore Electronics získalo  3. miesto a bronzovú medailu. V súťaží„BEST OF NATION“ /Najlepší za národ / obsadil 1. miesto a získal zlatú medailu.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Močarianska 1
  Partizánska 1, 07192 Michalovce
 • +421 x 0566441459

Fotogaléria