Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Močarianska 1
  Partizánska 1, 07192 Michalovce
 • +421 x 056441459

Utorok 16. 9. 2014

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 16.9.2014)
Viliam Semjan (II.CM)
Pozajtra (Štvrtok 18.9.2014)
Miroslav Jusko (II.DM)
Michal Pavelko  (II.BM)

Kalendár

Štatistika

Počet návštev: 695904

Novinky

 • Presne o 7,50 hod symbolicky sa  ukončil školský rok príhovorom riaditeľa školy, ktorý poprial všetkým príjemné prázdniny a najlepších žiakov v prospechu, športe a iných aktivitách odmenil vecnými cenami. Ocenených nebolo málo a to dokazuje zvyšovanie úrovne vo vedomostiach, športe, záujmovej činnosti. Ocenených žiakov zachytávajú aj fotografie v galérii Slávnostné ukončenie šk. roka 2013/2014.

 • Každoročne končí školský športovými súťažami a tak aj 25.júna sa naši pochlapili a predviedli skvelé športové výkony v rôznych disciplínach. Víťaznou triedou sa stala IV.BM, ktorej triednym učiteľom je Ing.Staško. Sladká odmena - torta pre víťaza chutila nielen im, ale aj ostatným žiakom školy. Do galérie Športová olympiáda boli pridané fotografie.

 • Výstava „ Milan Rastislav Štefánik - astronóm a diplomat“

  Dňa 27. 5. 2014 sa uskutočnila triedna akcia II. BM SOŠT Močarianska 1 - Milan Rastislav Štefánik - astronóm a diplomat. Výstava bola inštalovaná v Dome Matice slovenskej na Masarykovej ulici. Žiaci prečítali texty na 9 paneloch a diskutovali medzi sebou a triednym učiteľom Ing. Michalom Vargom o veľkom synovi slovenského národa M. R. Štefánikovi. 

  Táto akcia podporila a upevnila ich záujem o dejiny a zvlášť o astronómiu a diplomaciu.

 • Divadelné predstavenie

  17. mája 2014 v Štátnom divadle v Košiciach sa konalo divadelné predstavenie Mariša, od českých autorov Aloisa a Viléma Mrštíkovcov, ktorého sa zúčastnili žiaci prvých ročníkov našho pracoviska. Hru režíroval József Czajlík.

  Málokedy sa zúčastňujú žiaci žánru tragédia, väčšinou si vyberáme veselohry alebo činohry. Na naše prekvapenie príbeh  nešťastného dievčaťa Mariše, ktorá sa stala obeťou spoločenskej konvencie  a nedostatku ľudskosti svojich najbližších, žiakov veľmi zaujal a celý čas s napätím sledovali rozuzlenie deja.

 • Pred akademickým týždňom sa v piatok 16. mája 2014 rozlúčili maturanti troch tried IV.BM, IV.CM a II.DM.  Zároveň študenti predstavili svoje tablá. Priebeh rozlúčky sme zachytili fotografiami.

 • Astronómia - Lietadla

  Dňa 10.4.2014 a 16.4.2014 sa uskutočnila prednáška z astronómie na tému Lietadla. Prednášku pripravil Dr. Komarek, pracovník Hvezdárne Michalovce. Prednášky sa zúčastnili žiaci II. a III. ročníka. Prednáška bola pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná.

 • Deň, keď sú slová zbytočné (Deň narcisov – 11. apríl 2014)

  Tento rok už po 18-ty raz zakvitli ulice miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi. Jediná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov sa  konala v piatok 11. apríla. http://www.handicap.sk/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gifV tento deň tak bolo možné v uliciach slovenských miest a obcí stretnúť takmer 16 000 dobrovoľníkov, ktorí vám ponúkli narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Výnos zbierky bude opätovne použitý na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu.

 • Krajské kolo SOČ

  Dňa 3.4.2014 sa v priestoroch SAŠ v Košiciach uskutočnilo krajské kolo SOČnaše pracovisko zastupovali:

  Titko Erik  -   ET robot

  Čochrač DanielVítek  Maroš  - Elektropneumatický lis.

  Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy. 

 • Stredoškolská odborná činnosť

  Dňa 25.2.2014 sa v priestoroch SOŠT Partizánska 1, uskutočnilo školské kolo 36. ročníka súťaže SOČ.

  SÚPIS  PRÁC  POSTUPUJÚCICH  DO  OBVODNÉHO  KOLA SOČ 2014   - PRACOVISKO  MOČARIANSKÁ

  12 Elektrotechnika a hardware

 • Manželská a predmanželská výchova

  V prvý jarný deň 21.marca 2014, sa žiaci tried III.BM, III.CM, III.DM a II.CM zúčastnili zaujímavých prednášok na tému: " Ľudská seualita, jej dizajn a zmysel".

  Prednášala lektorka Pro Edu pre Košický kraj Dominika Gurbaľová.

  Študenti si mohli na týchto prednáškach vypočuť aj porozprávať sa o veciach, o ktorých sa s rodičmi menej rozprávajú. Fotografie z prednášky nájdete vo fotoalbume.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce, pracovisko Močarianska 1
  Partizánska 1, 07192 Michalovce
 • +421 x 056441459

Fotogaléria